Company address:

ZUH ROBICO
Ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa

Secretariat:

tel. +48 (0 22) 621 01 51

Trade Department:

tel. +48 (0 22) 621 14 66
tel. +48 (0 22) 621 14 67

Accounts Department:

tel. + 48 (0 22) 596 91 83 (Irena Wilk)

Marketing Department:

tel. + 48 (0 22) 596 91 89 (Alicja Tomaszewska)

Fax:

+ 48 (0 22) 622 06 64

Opening  hours:

We work from Monday to Friday (except public holidays): 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Write to usZUH Robico are:

Andrzej Szczepański
Dyrektor ZUH Robico
22 596 91 90
l.cieciura@robico.com.pl
Leszek Cieciura
Zastępca Dyrektora ZUH Robico
22 596 91 85
e.szczepanska@robico.com.pl
Edyta Szczepańska
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
22 596 91 93
a.kotlińska@robico.com.pl
Agnieszka Kotlińska
Zastępca Głównego Księgowego Dyrektor Finansowy
22 596 91 92
l.busse@robico.com.pl
Lidia Busse
Chief Accountant
22 596 91 83
i.wilk@robico.com.pl
Irena Wilk
Specjalista ds. Księgowości
22 596 91 89
a.tomaszewska@robico.com.pl
Alicja Tomaszewska
Marketing Manager
p.kulczyk@robico.com.pl
Przemysław Kulczyk
Manager IT
22 596 91 96
m.skarzynska@robico.com.pl
Małgorzata Skarżyńska
Kierownik Biura, Specjalista ds. Technologii
22 596 91 81
a.pyrczak@robico.com.pl
Aleksandra Pyrczak
Marketing Specialist, Director's Assistant
22 596 91 84
m.dubiel@robico.com.pl
Monika Dubiel
Trade Accounting Specialist
22 596 91 87
w.jankowska@robico.com.pl
Wioletta Jankowska
Trade Accounting Specialist
22 596 91 86
k.czestochowska@robico.com.pl
Klaudyna Częstochowska
Trade Specialist
22 596 91 91
k.najgebauer@robico.com.pl
Krzysztof Najgebauer
Trade Specialist
22 591 91 88
k.plewa@robico.com.pl
Karolina Plewa
Trade Specialist