Misja
Misją  ROBICO jest oferowanie klientowi świeżego, czystego i całkowicie naturalnego produktu mlecznego o najwyższej jakości ...
Nagrody
Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" za ZIMNE MLEKO Robico w XVI Edycji Konkursu na najlepsze produkty i usługi. 12 ...
Opinie o produktach
Robico w teledysku
Product placement ZIMNEGO MLEKA i KEFIRU ROBICO w najnowszym teledysku Agnieszki Chylińskiej "Niebo"
Firma Robico
Zakład Usług Handlowych Robico został założony w 1988 roku przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa ...
Misja
Misją  ROBICO jest oferowanie klientowi świeżego, czystego i całkowicie naturalnego produktu mlecznego o najwyższej jakości ...
Nagrody
Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" za ZIMNE MLEKO Robico w XVI Edycji Konkursu na najlepsze produkty i usługi. 12 ...
Opinie o produktach
Robico w teledysku
Product placement ZIMNEGO MLEKA i KEFIRU ROBICO w najnowszym teledysku Agnieszki Chylińskiej "Niebo"
Firma Robico
Zakład Usług Handlowych Robico został założony w 1988 roku przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa ...
Misja
Misją  ROBICO jest oferowanie klientowi świeżego, czystego i całkowicie naturalnego produktu mlecznego o najwyższej jakości ...
Nagrody
Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" za ZIMNE MLEKO Robico w XVI Edycji Konkursu na najlepsze produkty i usługi. 12 ...
Opinie o produktach
Robico w teledysku
Product placement ZIMNEGO MLEKA i KEFIRU ROBICO w najnowszym teledysku Agnieszki Chylińskiej "Niebo"
Firma Robico
Zakład Usług Handlowych Robico został założony w 1988 roku przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa ...

Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" za ZIMNE MLEKO Robico w XVI Edycji Konkursu na najlepsze produkty i usługi. 12 czerwca 2006 roku podczas uroczystego Koncertu Galowego w Sali Kongresowej w Warszawie - Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zakończyła kolejną, XVI edycję Konkursu "Teraz Polska". Wzięły w niej udział 93 firmy ze wszystkich branż, z czego 77 firm uzyskało nominację do Godła "Teraz Polska", laury zdobyło 26 produktów i usług.

Znak Poznaj Dobrą Żywność

W 2010 oraz ponownie w 2012 roku produkty pod marką Robico - Zimne Mleko 2% i 3,2% oraz Kefir Robico 250g, 400g i 900 g zostały wyróżnione znakiem "Poznaj Dobrą Żywność". Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. 

Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność przyznawany jest tylko wyrobom, które spełniają kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.

LIDER FORUM 2006 

I miejsce dla ZIMNEGO MLEKA w konkursie LIDER FORUM 2006 w kategorii Mleko organizowanym przez Wydawcę magazynu Forum Mleczarskie - styczeń 2007.

GODŁO PROMOCYJNE TERAZ POLSKA

Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za ZIMNE MLEKO CzysteFiltrowane® w XVI Edycji Konkursu na najlepsze produkty i usługi

LIDER FORUM 2005

II miejsce w kategorii Mleko za ZIMNE MLEKO CzysteFiltrowane® w konkursie LIDER FORUM 2005 organizowanym przez wydawcę magazynu Forum Mleczarskie - Październik 2005 r.

LIDER FORUM 2005

II miejsce w kategorii Napoje mleczne za KEFIR ROBICO w konkursie LIDER FORUM 2005 organizowanym przez wydawcę magazynu Forum Mleczarskie

 

Nagroda Specjalna SLOW FOOD POLSKA

Jest to nagroda włoskiej organizacji SlowFood dla naukowców, rolników, działaczy społecznych, rybaków, kucharzy i producentów żywności, którzy działają na rzecz ochrony tradycyjnego wytwarzania różnego rodzaju produktów rolnych.

Organizacja Slow Food powstała we Włoszech w 1986 roku, liczy ok. 60 tysięcy członków na całym świecie. Główną działalnością tej organizacji jest zachęcanie szerokich kręgów społeczeństwa do celebrowania sztuki kulinarnej oraz miłego spędzania czasu przy biesiadnym stole. Jej zadaniem jest także działalność na rzecz ochrony różnorodności produktów wytwarzanych wyłącznie według specyficznej techniki lub na bardzo ograniczonym obszarze geograficznym. W ten sposób starają się chronić produkty i tradycje którym zagrażają nowoczesne systemy dystrybucji oraz sprzedaży żywności lub oraz uprzemysłowienie produkcji rolno-spożywczej, nierzadko kosztem jakości i smaku produktów.

"Produkt na medal" dwutygodnika Pani Domu

Tytułem „Produkt na medal” dwutygodnika Pani Domu nagradzane są produkty najwyższej jakości oferowane przez branżę spożywczą na polskim rynku.
Z radością informujemy, że w kategorii "Mleko i napoje mleczne" tytuł Produkt na medal otrzymało Zimne Mleko Robico oraz Kefir Robico.

Oceny zgłoszonych produktów dokonało grono jury w składzie:

1.      Robert Sowa – Mistrz Kulinarny

2.      Ewa Wachowicz – Producentka i gospodyni programów kulinarnych

3.      dr Agnieszka Jarosz – Instytut Żywności i Żywienia

4.      Paulina Jadczak – Czytelniczka „Pani Domu”

5.      Urszula Zubczyńska – Redaktor Naczelna dwutygodnika „Pani Domu”

6.      Robert Grotkowski – Redaktor Działu Kulinarnego dwutygodnika „Pani Domu”

IV Krajowa Ocena Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych. 

W dniach 21-24 kwietnia 2015 w Krakowie cztery zespoły arbitrów dokonały oceny sensorycznej, oceny znakowania, estetyki i funkcjonalności oraz ewentualnych dodatkowych informacji na opakowaniu.

Po przebadaniu wielu zgłoszonych do oceny produktów, Komisja Superarbitrów i Zespoły Arbitrów przyznały ZUH Robico Medal za zajęcie I miejsca w kategorii "mleko spożywcze o zawartości tłuszczu powyżej 2,5%" za Zimne Mleko Robico. To potwierdzenie wysokiej jakości produktu oraz dbałości o metodę jego wytwarzania. 

W skład Komisji Superarbitrów weszli: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, prof. dr hab. Andrzej Lenart, mgr inż. Marek Murawski, prof. dr hab. Jan Pikul, prof. dr hab. Arnold Reps, prof. dr hab. Stefan Ziajka, mgr inż. Hanna Bogdańska-Zaręba, a jej przewodniczącym został prof. dr hab. Bogusław Staniewski.