Ochrona prywatności użytkowników naszej strony, a także ich bezpieczeństwo, ma dla nas podstawowe znaczenie. Dlatego poniżej wyjaśniamy zasady chronienia, przechowywania i opracowywania informacji na temat wszystkich odwiedzających naszą stronę.

Informacje na temat osób odwiedzających naszą stronę

Na podstawie analizy logów dostępowych zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Cookies

By ułatwić odwiedzającym nasze strony korzystanie z nich, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje programy analizujące anonimowo skuteczność zamieszczanych na niej ogłoszeń. Jeśli trafiłeś/trafiłaś na naszą stronę klikając na zamieszczony na innej stronie baner Robico, w Twojej przeglądarce internetowej został umieszczony plik cookie. Plik ten informuje nas wyłącznie o tym, że znalazłeś/znalazłaś się na naszej stronie, klikając na określony baner. Plik ten zostanie zdezaktywowany po 30 dniach. Identyfikacja Ciebie jako konkretnej osoby nie jest możliwa. Jeśli jednak nie chcesz uczestniczyć w tej anonimowej analizie, możesz uniemożliwić umieszczenie pliku cookie przez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, a także podawane w korespondencji elektronicznej, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w sposób zapewniający jej właściwą ochronę.

Przekazywanie danych użytkownika osobom trzecim

Państwa dane nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Strona internetowa www.robico.com.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych www.

Zakład Usług Handlowych Robico nie ponosi, i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Zmiana Polityki Prywatności

Zakład Usług Handlowych Robico zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.04.2013