Od lipca rusza kampania edukacyjna nt. mikrofiltracji mleka. W tym celu na opakowaniach ZIMNEGO MLEKA będą umieszczane naklejki z informacjami na ten temat. Każda informacja stanowi odrębną całość, przy czym dopiero cała seria jest wyczerpującą wiedzą nt. mikrofiltracji. Akcji tej będą towarzyszyły różnorodne promocje konsumenckie.