10 czerwca w godz. 11:00 - 15:00 odbędzie się X festyn "MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" organizowany pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy na terenie Domu Dziecka nr 3 w Warszawie przy ul. Dalibora 1. ROBICO jest jednym ze sponsorów imprezy.