Sampling KEFIRU ROBICO 250 ml na terenie akademików Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wspólna akcja promocyjna z MTV.